KAO DA KORONA NIJE DOSTA! U komšiluku Srbije se pojavio još jedan SMRTONOSNI VIRUS

Na farmi tovnih ćurki na području Koprivničko-križevačke županije u Hrvatskoj juče je utvrđena influenca ptica, poznatija kao ptičiji grip.

Pixabay

Dalje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju grupu patogena pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u toku, saopštili su iz Ministarstva poljoprivrede, ističući kako nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal.

– Odmah po postavljanju sumnje preduzete svu sve mere kako bi se sprečilo širenje virusa na druge farme i sprečili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se sprovode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljih mera na samoj farmi kao i na području RH – ističu iz Ministarstva.

S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u ecropskim zemljama i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.

Od 1. januara do 18. novembra 2020. godine potvrđeni su slučajevi visoko patogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Nemačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Ukrajini, Holandiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj i Francuskoj. Tokom 2020. godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena kod divljih ptica u sedam država članica EU: Poljskoj, Nemačkoj, Holandiji, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu, prenosi “Večernji list”

U Nemačkoj je kod divljih ptica identifikovan je podtip H5N5, a u Holandiji podtip H5N1.

– Obaveštavamo javnost da ja dana 17. novembra 2020. na snagu stupila Naredba o merama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području RH (Narodne novine, broj 127/20). Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mere koje su posednici peradi dužni redovno sprovoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Takođe, podsećamo na obavezu prijave svake promene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlašćenoj veterinarskoj organizaciji – poručili su iz Ministarstva.loading...