KORONA MUTIRA NA SVAKIH 15 MINUTA: Doktorka Kuljić objavila NEVEROVATNE činjenice o virusu

Promene korona virusa nastaju na svakih 10- 15 minuta...

Pixabay

Virusolog Nada Kuljić Kapulica kazala je da je genetska divergentnost prisutna kod RNK virusa, kakav je virus korona.

Raznovrsnost virusa nastaje kao rezultat nasumičnih mutacija, odnosno promena u genomu virusa. Veoma je bitno da se što više to proučava svuda, gde god može u svetu da bi se videla promena virusa, jer on pokušava da izmiče našim kontrolama. Proučavanje promena bitno je za lečenje, ciljne terapije, zbog dijagnostike i vakcina – objašnjava doktorka.

Ona kaže da promene korona virusa nastaju na svakih 10- 15 minuta, ali većina nije značajna.

Ne utiču toliko na virusa, međutim do sada je registrovano oko 13.000 različitih mutacija, s tim što je opisano nekih 4.000 varijanti virusa. Od svih tih izdvojile su se samo tri, kentska, južnoafrička i brazilska, najnovija. Prvi podaci o brazilskom soju pojavili su se već u januaru ove godine. Poznati svetski epidemiolozi su opisali epidemiju u Brazilu koja je počela pre godinu dana, u aprilu i posebno su notirali epidemiju koja se desila u Manausu. Tu je krajem godine jedno istraživanje pokazalo da je dosta ljudi prokuženo ovim virusima. Umirila se epidemija, međutim krajem prošle i početkom ove godine ponovo se dogodilo oboljevanje ljudi koji su i bili bolesni pa se intenziviralo istraživanje i tako je otkriveno da se radi o novom soju – isrpičala je doktorka.

Ona naglašava da je ključno da se neke određene bitne promene događaju u S proteinu koji je zastupljen u određenom broju pojedinačnih vakcina i da je jedna od tih koja je isto tako ključna slična južnoafričkom soju.