Novine u Narodnom pozorištu: Umetnički savet umesto Upravnog odbora?

Narodno pozorište će u cilju unapredjivanja i osavremenjivanja rada i poslovanja ustanova kulture pokrenuti inicijativu da se ukinu upravni odbori i umesto njih formiraju umetnički saveti sa odgovarajućim zadacima i obavezama.

Tu inicijativu će, kako je navedeno, uputiti nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja, premijeru i Ministarstvu pravde.

Kako je saopšteno iz nacionalnog teatra, predloženo rešenje će omogućiti znatno bolju saradnju ustanova sa osnivačem, Vladom Republike Srbije, olakšati komunikaciju i poboljšati kontrolu, koja će se po ovome principu praktično odvijati bez posrednika dok će upravljanje, a zajedno sa njime i odgovornost i obaveze, biti znatno više skoncentrisano u funkciji direktora ustanove i njegovih saradnika, uz izbegavanje čestih preklapanja nadležnosti i dužnosti.

Takođe, osnivač odnosno država će svoj kontrolni mehanizam u potpunosti ostvarivati preko nadzornih odbora koji osim što neće promeniti formu, imaće i veće nadležnosti i delokrug rada.

Ovakva promena, koja je saglasna sa evropskom praksom i koja će u mnogome olakšati i doprineti efikasnijem i odgovornijem upravljanju i rukovodjenju institucijama kulture, koincidira sa praksom da se u firmama, poslovnim bankama i drugim kompanijama upravni odbori zamenjuju izvršnim odborima, koji delimično preuzimaju njihovu ulogu, ali istovremeno ubrzavaju proces donošenja poslovnih odluka i poteza uz punu kontrolu istih, navodi se u saopštenju ustanove kulture od nacionalnog značaja.