KUPITE AUTOMOBILE TAJNIH AGENATA: Birajte kola za 600 EUR – BIA rasprodaje!

automobil
pixabay.com

Bezbednosno informativna agencija oglasila je prodaju 45 rashodovanih motornih vozila, po početnoj prodajnoj ceni od 3.214.817 dinara, bez obračunatog poreza.

 

Rashodovana motorna vozila prodaju se po principu “viđeno-kupljeno”, bez prava na naknadne prigovore i reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike vozila.

Porez na prenos apsolutnih prava i PDv padaju su obaveza kupca. 

Uvid u predmet prodaje, kako je navedeno u oglasu, zainteresovani mogu izvršiti od 28. avgusta do 1. septembra. 

Pravo učešća na javnoj prodaji imaju svi zainteresovani građani i pravna lica, a rok za dostavljanje pisanih ponuda je 14. Septembar, kada će ponude i biti otvorene.