Beograđani imaju brojne obaveze oko održavanja urednog prostora ispred i oko zgrade u kojoj žive. Većina ljudi zna da može da dobije kaznu ako ne očisti sneg ili ne skine ledenice koje su opasne po druge. Međutim, u to spadaju i sakupljanje lišća, košenje trave, orezivanje žive ograde... što je manje poznato.

 

Kako su više puta isticali u Sekterarijatu za inspekcijske poslove komunalni red “obuhvata opštu uređenost naselja”.

To znači i uređenost postavljanja objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju kao i uređenost izvođenja kulturnog ili artističkog programa na tim površinama. Opšta uređenost naselja podrazumeva uređenost spoljnih delova zgrade, ograda i površina oko zgrada, uređenost površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina, kao i uklanjanje snega i leda sa tih površina – rekli su u Sekterarijatu za inspekcijske poslove.

O urednom stanju površine oko zgrade i ograde stara se “vlasnik, korisnik zgrade, odnosno svi vlasnici i korisnici posebnih delova zgrade”.

– Površina oko zgrade je preostali deo građevinske parcele te zgrade, ograđen ili neograđen, u okviru koje mogu biti dvorište, bašta, vrt, interne saobraćajnice, površine za parkiranje vozila stanara i korisnika zgrade ili drugi slični elementi uređenja površine oko zgrade – ističu u Sekretarijatu.

Pored toga što moraju da čiste sneg i skidaju ledenice sa krovova koje su opasne po druge, Beograđani moraju da održavaju prostor ispred i oko zgrade urednim, u šta spada i čišćenje lišća, košenje trave, orezivanje žive ograde

Vlasnici i korisnici su dužni da popravljaju i zamenjuju oštećene delove ograde, a površinu oko zgrade redovno čiste, kose travu, orezuju živu ogradu i drugo rastinje, uklanjaju korov, održavaju betonske površine, trotoare, prilazne staze i stepenište, interne saobraćajnice, protivpožarne staze, uklanjaju građevinski i drugi otpad, kao i da preduzimaju druge radove kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju – pojasnili su u Sekretarijatu.

Ukoliko Beograđani ne izvršavaju svoje obaveze, prete im visoke kazne. Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice (Skupština zgrade) i novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako površinu oko zgrade ili ograde ne drži u urednom stanju.

Za sprovođenje odluke nadležni su komunalni inspektori i komunalni policajci.

 

– Pri vršenju inspekcijskog nadzora, komunalni inspektor je ovlašćen da naredi izvršavanje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera za otklanjanje nedostataka, naredi uklanjanje smeća, građevinskog i drugog otpada sa površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostalih površina – isticali su u više navrata nadležni.

Zato Beograđani, ako ne želite da “popijete“ kaznu, održavajte prostor ispred i oko zgrade urednim! Čistite lišće, održavajte trotoare, kosite travu… a ako ste do sada imali sličnih iskustava ili možda dobili kaznu za neodržavanje prostora urednim, pišite nam u komenatrima.loading...