MANJE PAPIROLOGIJE, KRAĆI REDOVI! Od 8. juna OVA LIČNA DOKUMENTA vam više NIKADA neće trebati!

Posta
Dnevno.rs

Ako u sredu 8. juna odete na neki šalter, sačekaće vas veliko prijatno iznenađenje!

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je danas zaposlene u upravama da od 8. juna počnu da razmenjuju podatke po službenoj dužnosti.

Provera ovih podataka po zakonu mora biti besplatna, a do sad su se plaćale takse za njihovo izdavanje.

Zaposleni u upravama više neće od tražiti da im se donose izvode iz matičnih knjiga, državljanstva i svi oni podaci do kojih se može doći iz lične karte građana. Podaci će se od sada razmenjivati elektronskim putem ili na drugi način predviđen zakonom, a podatke koji već postoje u javnim ispravama građana neće biti potrebno posebno pribavljati, poput matičnog broja ili prebivališta.

Zakonom je izričito navedeno da podatke razmenjuju zaposleni iz baza po službenoj dužnosti i besplatno, međutim, ukoliko građanin kod sebe već ima na primer izvod iz matične knjige rođenih, moći će da ga priloži uz ostalu dokumentaciju, ako to izričito zatraži.

 
Takođe, stranka može da izjavi da će pribaviti samo pojedine, a ne sve lične podatke, a tada i dalje ostaje obaveza organa da prikupi podatke koji nedostaju.

Podatake iz svih evidencija službenici mogu da pribave na više načina – elektronskim uvidom, fizičkim uvidom u evidenciju ili na upit.

Da se ne bi zadiralo u privatnost građana i da se ne bi ugrozila njihova ličnost, organ koji postupa u određenom “predmetu” može da ima uvid, da pribavlja i obrađuje samo one podatke koji su zakonom ili posebnim propisom utvrđeni kao neophodni za rešavanje o određenom pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke.

Da bismo obezbedili efikasnost razmene podataka iz službenih evidencija, predvideli smo i i obavezu svih organa da na svojim zvaničnim internet stranicama objave listu službenih evidencija koje vode, način na koji je moguće pristupiti toj evidenciji, imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za vođenje i pristup službenim evidencijama, odnosno imena i kontakt podatke lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

Uputstvo u celosti i ostale informacije mogu se pogledati na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs