MAPA NAJČEŠĆIH PREZIMENA U EVROPI: Šta mislite, koje je najzastupljenije u Srbiji?

Lična karta
Dnevno.rs

Češki lingvista, matematičar i umetnik Jakub Marian napravio je kartu na kojoj su ispisana najpopularnija prezimena u određenim zemljama.

 

Prezime Novak je popularno čak u tri države – Sloveniji, Poljskoj i Češkoj, a Ivanov je najčešće u Bugarskoj, Belorusiji i Estoniji.

Kod nas je najpopularnije prezime Jovanović.

Proveo sam mnogo sati na Guglu, pokušavajući da pronađem statistike na jeziku kojim ne govorim, jer naravno da ne pozanejm sve jezike koji su na mapi i prevodio sam uz pomoć rečnika. Polazna tačka bio mi je članak na Vikipediji, ali brojni podaci nisu imali naveden izvor ili su naprosto bili netačni, tako da sam uvek tražio primarni izvor – objasnio Marian za “Indi100“.

On je naveo najzanimljivije stvari koje je uočio radeći karte.

Na Islandu sistem je takav da se prezime deteta daje prema imenu oca i to je jedina zemlja koja se nije prebacila na sistem porodičnih prezimena na koji smo mi ostali navikli. Ovaj sistem je bio veoma popularan u nordijskim zemljama pre nekoliko vekova, zbog čega danas gotovo sva prezimena u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj se završavaju sa –son ili sen, što znači sin. Zanimljivo je i da je u Slovačkoj najčešće prezime mađarski naziv za Hrvate, koje je pozajmljen od Hrvata – kazao je Marian.