“Marijin zakon” konačno počeo da se primenjuje: U Registar pedofila u Srbiji upisane prve četiri osobe

Policija
sxc.hu

U Registar pedofila u Srbiji upisane su prve četiri osobe u skladu sa primenom "Marijinog zakona" i u toj evidenciji će shodno zakonu ostati trajno.

 

Sve četiri osobe su upisane u Registar na osnovu dopisa koje su Upravi poslali sudovi nakon pravosnažnosti presuda kojima su osuđeni za krivična dela protiv polne slobode izvršenih prema maloletnim licima, piše Tanjug.

U Upravi koja vodi Registar, su ukazali da prema zakonu otkrivanje identiteta evidentiranih osoba nije dozvoljeno osim u slučajevima koje je propisao Zakon.

Marijin zakon kaže da se podaci iz posebne evidencije mogu dati sudu, javnom tužižocu i policiji kao i jedinici Uprave koja se bavi izvršenjem alternativnih sankcija, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.

Uz obrazložen zahtev, podaci se mogu dati i državnom organu, preduzeću, drugoj organizaciji ili preduzetniku, “ako još traju pravne posledice osude i ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu”.

Škole, vrtići i drugi organi i koji rade sa maloletnicima i decom dužni su da zatraže podatak da li je u Registar upisano lice koje treba da se zaposli.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim držžavnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom, navodi se u “Marijinom zakonu”, čiji pun naziv glasi – Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnicima.

Zakon je usvojen pre tri godine, ali su za upis u registar pedofila morale da se sačekaju pravosnažne presude.

Skraćeno ime, Zakon je dobio po osmogodišnjoj Mariji Jovanović iz Starih Ledinaca kod Novog Sada koju je 2010. silovao i ubio Mladen Ogulinac, koji je i pre toga bio osuđivan za seksualne delikte prema deci i maloletnicima.

Tim zakonom su propisane posebne mere prema koje prema osuđeniku mogu da traju najduže 20 godina nakon odsluženja kazne, kao što su prestanak javne funkcije i zabrana sticanja nove, zabrana rada sa decom, poseta mestima na kojima se okupljaju maloletnici, poput vrtića, škola, školskih dvorišta, igrališta i dečjih manifestacija.

Osuđenici se takođe obavezuju da posetu profesionalnim savetovališta. Takođe, moraju da prijave svaku promenu prebivališta, kao i nameru da putuju u inostranstvo, a naši nadležni organi o tome obaveštavaju državu u koju putuju, i u kojoj će takođe biti pod nadzorom.

U policijskoj akciji “Armagedon”, koja je počela 2010. godine, do sada je uhapšeno 150 pedofila, odnosno osumnjičenih za prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnika za pornografiju.

U ovoj godini uhapšeno ih je 15, a prošle godine 44 pedofila završila su iza rešetaka.

Prema objavljenim podacima policije, uhapšeni su starosti između 25 i 70 godina, a među njima ima intelektualaca, poljoprivrednika, porodičnih ljudi, neoženjenih…

Inače zakonom je predviđena kazna do tri godine zatvora za posedovanje pornografskog materijala na kome su deca. Za proizvodnju pedofilskog materijala kazna je do pet godina, a ako su na snimcima deca mlađa od 14 godina, do osam godina zatvora.