– U toku postupka azila koji je trajao šest meseci, utvrđeno je da je njegov strah za život u Iranu osnovan s obzirom na sistematsko kršenje ljudskih prava LGBT osoba u Iranu i svoje lično traumatsko iskustvo. Mladi Iranac od dolaska u Srbiju je jasno izražavao nameru da zauvek ostane ovde. Srbija je bila njegova krajnja destinacija i maštao je o početku novog života – navodi se i dodaje da je on izabrao da živi van Beograda.

Taj centar je naveo da njegov pristup azilnom postupku nije bio lak.

– Mladog Iranca domaće vlasti nisu pustile da uđe u Srbiju u avgustu prošle godine iako je na aerodromu izrazio nameru za azil, te je četiri dana proveo u detenciji. Tek nakon intervencije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Iranac je pušten u Srbiju i izdata mu je potvrda o registraciji kojom je obavezan da ode u prihvatni centar – dodaje se.

Centar je dodao da ni tu nije bio kraj njegovim problemima, jer su pravnici Centra morali da urgiraju da se iz prihvatnog centra prebaci u Centar za azil i da mu se omogući podnošenje zahteva za azil.

– Pokušaj da se pristupi azilu trajao je čitavih mesec dana, i svakako da tražilac azila nikada ne bi mogao da uspe sam da pristupi azilnom sistemu bez podrške i zastupanja od strane naše organizacije – dodaje se u saopštenju.loading...