Migranti PROBILI BLOKADU na Đevđeliji

Migranti
Beta

Nekoliko stotina migranata je oko podneva na grčko-makedonskoj granici probilo ogradu, a makedonska policija je ispalila suzavac i šok bombe.

 

Makedonska granica je zatvorena, a vlasti su od jutros dozvolile da iz Grčke u Makedoniju predje 300 migranata, većinom Iračana i Sirijaca.

 

Gomilanje izbeglica na grčko-makedonskoj granici počelo je prošle sedmice kada je Makedonija uvela strožu kontrolu dokumenata iračkih i sirijskih državljana, kao što su to uradile i druge zemlje sa “balkanske rute”.

Probijanje granice

Migranti, koji su uzvikivali “Otvorite granice” i istovremeno bacali kamenice na makedonske policajce, morali su da se povuku pred policijom.

Zasad nema izveštaja o povređenima ili uhapšenima.

Policija je ranije saopštila da se oko 500 migranata probilo kroz redove grčkih policajaca kako bi došli do ograde koja deli Grčku i Makedoniju, a prema navodima Bi-Bi-Sija, migranti su ogradu uspeli da probiju koristeći drveni bat koji se koristi za probijanje teških vrata.

Na hiljade izbeglica našlo se “zaglavljeno” na granici Grčke i Makedonije, dok čekaju da ih makedonske vlasti puste da nastave put ka zapadnoj Evropi.

Grčka policija navodi da se u na i u blizini graničnog prelaza Idomeni nalazi oko 6.500 ljudi, kao i da je njih 500 premešteno u na brzinu podignuti kamp oko 20 kilometara dalje.

Makedonske vlasti su sinoć između 23 i četiri sata izjutra pustili preko granice oko 300 Sirijaca i Iračana, nakon čega je prolaz zatvoren.

Zvanično Skoplje je saopštilo da će propuštati samo onoliko ljudi koliko propušta Srbija, koja je posle Makedonije sledeća na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti.

Usled toga je u Grčkoj došlo do nakupljanja velikog broja izbeglica, a tamošnje vlasti navode da u toj zemlji trenutno ima više od 22.000 izbeglica.