NASTAVLJA SE SAGA O DOKTORATU SINIŠE MALOG: Upravni sud poništio rešenje Univerziteta

Upravni sud doneo je presudu kojom je poništeno rešenje Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu kojim je utvrđeno neakademsko ponašanje prilikom izrade doktorske disertacije Siniše Malog, a predmet je vraćen Odboru na ponovno odlučivanje, objavio je Beogradski univerzitet.

Printscreen

O toj presudi obavešten je Prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu, koji okuplja dekane fakulteta, direktora instituta i predsednike veća grupacija Univerziteta na sednici održanoj radi pripreme redovne sednice Senata.

– Univerzitet u Beogradu potvrđuje da mu je dostavljena presuda Upravnog suda i da će sve naredne korake, kao i do sada, preduzimati u skladu sa zakonom i poštujući propise Republike Srbije i pravne akte koje su usvojili njegovi organi – navedeno je na sajtu Beogradskog univerziteta.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je 21. novembra 2019. utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije.