Šoferi javnog gradskog prevoza su tu da prevoze, ali imaju pravo i da zabrane ulazak, ili da "izbace" iz vozila "nepoželjne" putnike. Poslednji zabeležen incident na prigradskoj liniji koja saobraća do Barajeva, kada je vozač "Laste" odbio da krene dok iz vozila ne izađe sugrađanin koji je smrdeo, iznova otvara pitanje granica njihovog odlučivanja ko može, a ko ne u vozilo.

 

U GSP kažu da su obaveze vozača, odnosno putnika, definisane u članovima 36-40 Odluke o javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda.

Ukoliko putnik prekrši neko od definisanih pravila i time ugrozi bezbednost drugih putnika vozač je dužan da ga upozori na počinjeni prekršaj i da ga ispravi tako da vožnja bude bezbedna za sve putnike u vozilu. Ukoliko korisnik usluge odbije, vozač ima pravo da zaustavi vozilo i da zatraži pomoć od policije, ali nema pravo da na osnovu fizičkih karakteristika, mirisa i slično, izbaci putnika – objašnjavaju u GSP.

Uloga sudije dodeljena im je gradskom Odlukom o javnom linijskom prevozu kojom su utvrđena prava i obaveze vozača.

– Vozač je dužan da dozvoli ulazak i izlazak putnika samo iz prva dva vozila, ukoliko dužina stajališta omogućava istovremeno zaustavljanje više vozila. Prema putnicima treba da se ophodi sa pažnjom i predusretljivo i da se stara o održavanju reda u vozilu – stoji između ostalog u članu 33. pomenute odluke.

Sledeći član dozvoljava vozaču da odlučuje koga će pustiti u vozilo, a koga ne. U njemu jasno stoji da nije dozvoljen ulazak putniku koji je pijan ili oboleo od zarazne bolesti.

Bez oružja

U vozilo nije dozvoljeno unositi vatreno oružje, lakozapaljive predmete i tečnosti, predmete koji mogu ugroziti život i imovinu putnika i voznog osoblja, ili ih mogu ozlediti, isprljati, oštetiti ili uznemiriti. To ne važi za policiju i Vojsku Srbije kada su na službenom zadatku i nose lično naoružanje u skladu sa posebnim propisima.

Vozač, takođe, ne sme da dozvoli ulazak u vozilo detetu do šest godina ako nije u pratnji odrasle osobe, kao ni putniku čiji prtljag može da izazove povredu drugog putnika ili oštećenje autobusa.

Reagovanje vozača najviše je uslovljeno ponašanjem putnika, čije su međe, takođe, postavljene pomenutom odlukom. I dokle god ih ne prekorače, vozač ne mora da preuzima ulogu sudije. Međutim, ukoliko njihovo ponašanje nije po propisima, vozač ima pravo da preuzme ulogu izbacivača.

Takođe, unošenje prtljaga, stvari i životinja, suprotno odredbama ove odluke, osim specijalno dresiranih pasa vodiča slepih osoba – nije dozvoljeno. Zabranjeno je i ometanje vozača, bacanje otpadaka, zagađivanje i uništavanje opreme, kao i pušenje, prosjačenje i prodaja proizvoda u vozilu.

Vozač je dužan da opomene putnika koji se neprimereno ponaša, a ukoliko se i pored toga ogluši o pravila, vozač ne samo da može da ga izbaci već po gradskoj odluci i treba da mu kaže da napusti vozilo.

Mogu pas i mačka

Putnik može u vozilo uneti ručni prtljag, dečja kolica, invalidska kolica, lovačku ili sportsku opremu – pušku u futroli bez naboja, skije ili pribor za ribolov, kao i drugi prtljag koji svojim dimenzijama i svojstvima ne ugrožava sigurnost putnika.

U vozilo se može uneti pas veličine do 40 centimetara mereno u visini grebena i mačka, u posebnom transporteru prilagođenom vrsti i veličini psa ili mačke, ali samo od 9.00 do 13.00 i od 18.00 do 24.00. Transporter je sanduk, kutija, kavez ili bilo koja druga čvrsta konstrukcija za prevoz životinja u vozilu primerena vrsti.loading...