Kako se navodi u saopštenju, Šabiću se obratilo više građana, navodeći da su korisnici penzija i da im je poštom stiglo pismo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, sa oznakom SNS na koverti, adresirano na njih, iz čije sadržine se zaključuje da je upućeno korisniku penzije.

Poverenik je, tim povodom, pokrenuo i postupak nadzora prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, predsedniku Srbije i Srpskoj naprednoj stranci.

– Republički fond za PIO na zahtev Poverenika da se izjasni da li je učinio dostupnim SNS, predsedniku Srbije ili trećem licu podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija u Srbiji, te koji je pravni osnov i svrha činjenja dostupnim ovih podataka, nije odgovorio. Nije to učinio ni nakon urgencije, sve do dana podnošenja ove krivične prijave, zbog čega će protiv odgovornih lica u fondu Poverenik podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka – dodaje se.

Generalni sekretarijat predsednika odgovorio je Povereniku da uopšte nije obrađivao, odnosno pribavljao te podatke.

– SNS na pitanja da li je, na koji način i kada pribavila podatke o imenima, prezimenima i adresama korisnika penzija koji su dobili predmetno pismo, te po kom pravnom osnovu su predmetni podaci pribavljeni, odgovorila je Povereniku da su ti podaci: ‘Dobijeni iz baze članstva SNS, kao i kroz akcije i štandove koje smo sprovodili poslednjih deset godina’ – naveo je Poverenik.

Poverenik je zatražio izjašnjenje od Javnog preduzeća “Pošte Srbije” koja je potvrdila autentičnost dokumenta, odnosno činjenicu da je SNS obavestila Poštu o planiranoj otpremi oko milion i sedamsto hiljada pošiljaka adresovane direktne pošte.

– Budući da navedeni broj potpuno korespondira sa ukupnim stvarnim brojem korisnika penzija u Srbiji, a da se lični podaci tolikog broja lica ne mogu pribaviti na način opisan u izjašnjenju SNS, Poverenik je podneo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu – dodaje se u saopštenju.loading...