Zahtev za odlaganje vežbe podnosi se teritorijalnom organu kod kojeg se lice vodi u evidenciji u roku od osam dana od dana prijema poziva za vežbu ili kad nastane razlog za odlaganje obuke.

O odlaganju i prekidu obučavanja, vežbe ili angažovanja vojnih obveznika iz aktivne rezerve odlučuje nadležni starešina Vojske Srbije. Licu u rezervnom sastavu se na njegov zahtev vežba prekida odnosno odlaže:

*Ako je bolesno

*Ako je iz njegovog domaćinstva u isto vreme pozivan drugi član domaćinstva

*Ako u vreme vežbe polaže ispite i ako bi odlaskom na vežbu bilo sprečeno da završi školsku godinu

*Ako se u vreme vežbe nalazi na pripremama radi učešća na evropskim i svetskim sportskim takmičenjima

*Ako učestvuje u međunarodnim naučnim, istraživačkim i umetničkim manifestacijama

*Ako bi usled smrti ili teške bolesti u domaćinstvu, odnosno usled elementarne nepogode domaćinstvo bilo dovedeno u težak materijalni ili socijalni položaj njegovim odlaskom na vežbuloading...