Papa je grupu mladih katolika iz grenoblske biskupije pozvao da zaštite svoju seksualnost od pornografije i drugih iskušenja koje razdvajaju seks od ljubavi. On je priznao da ljudi “padaju” i čine grehe ali da to nije “seksualnost ljubavi”.

Prema njegovim rečima, “seks je dar od Boga, a ne tabu” i ima dva cilja – pokazivanje ljubavi i stvaranje života.

Crkveno učenje brani seks pre braka i polni odnos dozvoljava samo ženi i mužu. Crkva se protivi i veštačkoj kontracepciji.loading...