Tokom noći su se za pomoć najviše javljale osobe koje su se žalile na gušenje i na bolove u stomaku.loading...