NOVA NAUČNA EDUKATIVNA MISAO: Poziv za objavu radova u zborniku

Nakon duže pauze i na inicijativu naših članova, otvorili smo poziv za Zbornike broj 1/2017 i 2/2017.