NOVA ODLUKA SKUPŠTINE SRBIJE: Više novca za lečenje retkih bolesti!

Ta sredstva su već rasporedjena u Mnistarstvu zdravlja, a usvajanjem rebalansa, RFZO stiče uslov da se ta sredstva iskoriste.

BETA

Skupština Srbije usvojila je danas Odluku o izmeni finansijskog plana za RFZO kojim će se sredstva za lečenje retkih bolesti uvećati za 500 miliona dinara.

Ta sredstva su već raspoređena u Mnistarstvu zdravlja, a usvajanjem rebalansa, RFZO stiče uslov da se ta sredstva iskoriste.

Ranije su sredstva za lečenje retkih bolesti bila 1,5 milijardi dinara, a sa rebalanosom ona iznose dve milijarde dinara.