NOVA POMOĆ DRŽAVE: Svako može da se prijavi, ali postoji JEDAN USLOV

Uskoro će biti raspisan javni poziv za subvencije za postavljanje solarnih panela za proizvodnju električne energije.

novac
pixabay.com

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je nedavno da će krajem avgusta ili najkasnije u prvim danima septembra Ministarstvo raspisati pomenuti javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih panela.

“Što se tiče solarnih panela, to je prvi put da smo napravili uslov za tako nešto i u zakonu. Ono što je važno za solarne panele – smanjili smo sve moguće procedure postavljanja solarnih panela i njihovog vezivanja na mrežu”, kazala je nedavno ministarka.

Podsetila je da postoje samo četiri koraka koja domaćinstva treba da urade da bi mogla da priključe svoje panele na mrežu.

“Javni poziv za subvencije će omogućiti tu prvu, fiksnu stvar da pokušate da rešite, a to je da smanjite troškove postavljanja samih solarnih panela, jer koliko god cene bile niže u odnosu na pre pet, šest ili sedam godina, potrebna je pomoć ljudima da masovnije krenu u postavljanje solarnih panela na svoje krovove”, zaključila je Mihajlovićeva.

Isti model kao za zamenu stolarije

Kako navode iz Ministarstva, sprovođenje javnog poziva predviđa se prema modelu finansiranja koji se primenjuje za sufinansiranje stolarije.

“Za dodelu sredstava građanima predviđen je mehanizam da se sredstva dodelјuju u saradnji i uz sufinansiranje jedinica lokalne samouprave preko privrednih subjekata. Primenjivaće se istovetan model kao i za zamenu stolarije. Građani će na javni poziv moći da konkurišu uz profakturu izabranih privrednih subjekata. Ministarstvo i jedinice lokalne samouprave obezbediće do 25% podsticaja, a građani će učestvovati sa najmanje 50% sopstvenih sredstava”, poručuju iz ove institucije za B92.net.

Podsetimo, projekat zamene stolarije počeo je javnim pozivom jedinicama lokalne samouprave da se prijave za sredstva Ministarstva i odrede koliko će sopstvenih sredstava izdvojiti za njegovu realizaciju, nakon čega je objavljen spisak mesta koje će učestvovati.

Nakon toga organizuje se konkurs za firme koje će izvoditi radove, a na kraju sledi sklapanje ugovora sa građanima koji će, kako je najavljeno, lokalnim samoupravama dostaviti formular sa predračunom firme sa liste izvođača radova u kome će se videti koliko će koštati izvođenje radova.

“Nakon predaje formulara, komisije će izaći na teren i izvršiti procenu radova. Ako sve bude u redu, utvrdiće se rang lista”, kazao je ranije državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Zoran Lakićević.

Kome će se dodeljivati sredstva?

Iz Ministarstva ističu da će subvencije za solarne panele biti dodelјivane samo građanima koji budu koristili koncept kupca-proizvođača.

“Iako je uvođenje ovog koncepta podsticajna mera sama po sebi jer omogućava da se investicija vrati u periodu od 8 do 10 godina, a nakon toga proizvodnja električne energije postaje besplatna, Ministarstvo je doneleo odluku da investiciono podrži prve kupce-proizvođače kako bi ovaj koncept što pre zaživeo”, kažu.

Drugi naziv za kupca-proizvođača je prozjumer (eng. prosumer, nastalo od reči producer=proizvođač i consumer=potrošač), a kako je B92.net već pisao, građani Srbije moći će da postanu prozumeri nakon donošenja Uredbe o kupcu-proizvođaču.

“Ona će se, prema planu ministarstva, doneti krajem jula”, poručili su skoro iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Prozjumeri će, prema njihovim tvrdanjama, sklapati ugovor sa snabdevačem, koji se bavi prodajom električne energije. Ako je kupac – proizvođač u kategoriji domaćinstvo, sa snabdevačem će zaključivati ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem.

“Neto merenje je proces u okviru kojeg kupac-proizvođač, kao vlasnik postrojenja, proizvodi električnu energiju za svoje potrebe. Pri tome se višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivnu mrežu, a u slučaju kada nema dovolјno sopstvene proizvodnje, potrošač povlači energiju iz mreže. Električna energija koja je isporučena u mrežu u toku jednog obračunskog perioda (jednog meseca) može se koristiti u toku narednog obračunskog perioda (drugog meseca)”, pojasnili su naši sagovornici.

Iz ministarstva napominju da je operator distributivne mreže na koju se priklјučuju objekti kupaca-proizvođača iz kategorije domaćinstava dužan da obezbedi tehničke uslove za obračunsko merenje i merno mesto u skladu sa Zakonom o energetici.

“Jedna od najznačajnijih prednosti koncepta kupac-proizvođač jeste mogućnost da građani energiju iz svojih elektrana ‘skladište’ u elektroenergetskom sistemu Srbije. Naime, konceptom kupac-proizvođač omogućeno je da građani isporuče u mrežu energiju u trenutku kada elektrana najviše proizvodi – kod solarnih panela to je najčešće period dana kada je većina građna na poslu – a da tu energiju potroši onda kada mu je zaista potrebna”, istakli su.

Ukoliko ne bi postojao ovaj koncept, građani bi morali da ulože sredstva za skladištenje energije koja se proizvodi u trenutku kada se ne troši, da bi mogli odloženo da je koriste.

“Građani, osim toga što mogu da ostvare dodatne prihode, odnosno smanje troškove za energiju, postaju aktivni učesnici na tržištu električne energije koji samostalno donose odluke na osnovu proizvodnje, potrošnje i uskladištene električne energije. Šire gledano, ugradnjom solarnih panela građani doprinose široj društvenoj zajednici, jer se većim korišćenjem OIE (obnovljivi izvori energije) doprinosi očuvanju životne sredine i smanjuju gubici u mreži”, ocenili su.

Zato je, zaključuju u ministarstvu, neophodno podizanje zeleni svesti građana kontinuiranom edukacijom o značaju OIE i njihovoj mogućnosti da se uključe u zelenu tranziciju.