Od naredne školske godine projektna nastava biće obavezan čas za prvake, predviđeno je nastavnim planom i programom.

 

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izradio je nove nastavne planove i programe za prvi i peti razred osnovne škole i za prvi razred gimnazije.

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže za Tanjug da je reforma usmerena na ishode, gde je tačno definisano šta učenik treba da zna na kraju svakog razreda.

Takođe je važno međupredmetno povezivanje sadržaja, ali i sticanje funkcionalnog znanja umesto učenja napamet – naglasila je Nedeljković.

Ona je pojasnila da projektna nastava treba da se radi u drugom ciklusu, od petog do osmog ražreda, ali da su želeli da se deca digitalno opismene od samog početka, od prvog razreda, jer već u tom uzrastu znaju da koriste smart telefon, tablete, računare.

Ideja je bila da vreme provedeno za računarom upotpuni određenim sadržajima u svrhu nastave i učenja, a ne da to budu igrice – pojasnila je ona.

Projekta nastava podrazumeva tematski rad i povezivanje sadržaja različitih predmeta. Na učitelju će biti da izabere temu, da poveže dva predmeta, recimo svet oko nas i likovno, iz obaveznu upotrebu informaciono- komunikacionih tehnologija – računara, telefona.

Suština je uvođenje računara preko učenja i povezivanje više predmeta – objasnila je Nedeljković.

Objavljen je javni poziv izdavačima za nove udžbenike za prvi i peti razred osnovne škole. Nakon što izdavačima budu odobreni rukopisi i izrađen Katalog, sledi odabir po školama. Koliko će važiti odabrani udžbenici znaće se nakon usvajanja Zakona o udžbenicima.