Mladić, koji od rođenja živi u Austriji, tako je oborio sve negativne rekorde, a svaki prekršaj je uredno dokumentovan i sankcionisan.