OD JUNA ZBOGOM ‘MICE UBICE’: Više nećete morati da stojite u redovima ispred šaltera

Grčka Red
Beta

Ovogodišnji upis mališana u obdaništa u Srbiji biće verovatno poslednji u kome će službenici predškolskih ustanova tražiti sva dokumenta na papiru. Sledeće godine sve bi moralo da bude elektronski, pa će, tako, roditelji konačno biti oslobođeni pribavljanja velikog broja papira.

 

Ovo je samo jedna oblast u kojoj će uskoro, od 8. juna, stupiti na snagu primena Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da sva dokumenta o kojima se vodi službena evidencija – izvodi iz knjiga rođenih, venčanih, umrlih ili državljanstva – više niko neće tražiti na šalterima, odnosno oni će se razmenjivati među samim institucijama. Na taj način, ne samo da će se olakšati građanima, jer više neće morati da “obijaju” šaltere da bi prikupili sve neophodne papire, već će biti oslobođeni i plaćanja taksi, što nije zanemarljiv iznos.

Na primer, osim zahteva za prijem u obdanište roditelji sada dostavljaju izvod iz matične knjige rođenih za dete koje se prijavljuje u vrtić, kao i za ostalu u porodici, potvrdu Doma zdravlja da je sposobno za kolektiv, potvrdu poslodavca o zaposlenju, odnosno PIO fonda o upisanom radnom stažu.

– Trenutno, izdaci za građane iznose oko 2.500 dinara, a kada se primeni novi propis, navedeni troškovi iznosiće 854 dinara – kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i dodaju: “Tako bi iznos uštede bio gotovo 1.800 dinara po jednom zahtevu. Kada bismo to pomnožili sa brojem zahteva za upis, dolazimo do zaključka da bi ušteda samo u Beogradu bila oko gotovo 30 miliona dinara!”

Jasna Vukliš, direktorka Predškolske ustanove “Dečiji dani” iz beogradske opštine Stari grad, objašnjava da će majke i očevi moći već na majskom konkursu da preko gradskog portala na kome postoji aplikacija “upis u vrtić” popune zahtev, unesu svoje i matične brojeve dece i onda zahtev jednim klikom proslede predškolskoj ustanovi.

– Kada ga mi dobijemo, prosledimo zahtev dalje institucijama iz kojih su nam potrebni određeni podaci. Elektronski dobijemo M-4 iz PIO, izvode i za nekoliko minuta zahtev je obrađen i automatski ide na rang-listu. Roditelji neće više ići na šaltere i plaćati takse. Veoma je dobro da se dokumenta dobijaju elektronski, ali je važno i da se upoznamo, zbog toga će postojati i stara mogućnost da roditelji dođu i popune formular, a mi ćemo pribaviti uverenja po službenoj dužnosti – kaže Vukliš.

Još veći finansijski udar predstavlja promena prezimena posle udaje – oko 10.500 dinara. Naime, toliko iznose troškovi pribavljanja raznih izvoda i uverenja, takse za promenu tri lična dokumenta, a ne bi trebalo zaboraviti ni utrošeno vreme u redovima po državnim službama. Primenom novog zakona ušteda će u ovom slučaju biti gotovo 3.500 dinara.

Trenutna praksa u većini opština u Srbiji je, kako naglašavaju nadležni, da supružnik najpre mora da promeni ličnu kartu, kako bi onda podneo zahtev za promenu pasoša i vozačke dozvole.

– Ovo podrazumeva dva odlaska u MUP i tri čekanja u redu, s obzirom na to da se u većini opština ovi zahtevi podnose odvojeno. Pored toga, budući da je za promenu ovih dokumenata potrebno na uvid doneti i izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i uverenje o državljanstvu, to znači da se mora izdvojiti vreme i novac i za vađenje ovih dokumenata. Neretko se ona uzimaju u različitim opštinama, što podrazumeva odlazak i čekanje u redu ispred tri šaltera. Praksa po opštinama iznenađujuće je neujednačena i velike razlike postoje čak i u Beogradu – kažu u ministarstvu.

Procena je da je za odlazak u dve opštine za pribavljanje izvoda i uverenja potrebno oko sat, odlazak do MUP-a radi podnošenja zahteva još toliko, odlazak i preuzimanje izrađenog dokumenta još sat. To znači da je u proseku potrebno barem tri sata za promenu lične karte, što je, izraženo u novcu, objašnjavaju u ministarstvu, oko 1.425 dinara.

– Nadzor nad sprovođenjem Zakona o opštem upravnom postupku radi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – kaže Miloš Obradović iz ministarstva i dodaje. “Dok je inspekcijski nadzor pod ingerencijom upravne inspekcije, osim u pitanjima koja se tiču oblasti odbrane i onih od značaja za odbranu i Vojsku Srbije. Odredbe iz ovog zakona obavezuju organe da razmenjuju podatke iz službenih evidencija po službenoj dužnosti.”

Jedan od slučajeva koji roditeljima takođe izbija iz džepa priličnu svotu novca, odmah po rođenju naslednika, jeste prijava ličnog imena deteta radi upisa u matične knjige rođenih, kao i prijava prebivališta. Oni bi to morali da urade u roku od 30 dana, međutim, ne preporučuje se da bude pre sedmog dana od dana rođenja.