Za neprimereno oblačenje i uništavanje školske imovine učenici će morati da uređuju školu i pomažu u administrativnim poslovima. 

Ako zlostavljaju vršnjake, u školu donose drogu ili alkohol čistiće sneg i lišće, farbaće ogradu, pomagati domaru, piše u novom Pravilniku o društveno korisnom radu.

Predviđeno je da društveno korisni rad traje od 15 do 45 minuta dnevno, a da u njega budu uključeni i roditelji đaka. Ukoliko učenik odbije da učestvuje u radu, odgovornost će snositi roditelji. loading...