Prijemni ispiti na fakultetima odlaze u zaborav!

 

Njihovo mesto zauzima nacionalna matura, koja će početi da se primenjuje od školske 2020/2021. godine. Ova novina zakačiće sadašnje osmake, koji će prvi isprobati ovaj način konkurisanja za upis na visokoškolske ustanove. Treme će, kao i uvek, biti, ali testovi iz tri do pet predmeta neće biti isti.

Da bi upali na željeni fakultet, od srednjoškolaca se očekuje da polože opštu, stručnu ili umetničku maturu. Test iz srpskog jezika je obavezan za sve, dok će matematika biti samo za one koji su je učili više od dve školske godine, u suprotnom će moći da polažu predmet po izboru. Kada je reč o trećem testu, učenici će morati da se odluče između istorije, biologije, geografije, hemije, fizike i stranog jezika.

Opšta matura odnosi se na gimnazijalce i podrazumeva testove iz maternjeg jezika, matematike i predmeta po izboru. Ako im je za željeni faks potreban test iz dva ponuđena izborna predmeta, onda će jedan od njih uzeti kao treći obavezni, a drugi kao četvrti izborni.

Đaci srednjih stručnih škola polagaće stručnu maturu, koja će, pored standardnog srpskog i matematike, ako su je učili duže od dve godine, činiti i stručni test (praktični i teorijski deo). Za učenike koji budu želeli da studiraju umetnost rezervisana je umetnička matura, na kojoj će se polagati umetnički test, takođe sa praktičnim i teorijskim delom.

Nacionalnom maturom obeležiće se kraj školovanja i iz tog razloga će se održavati u matičnoj srednjoj školi maturanata.

Jedna od prednosti velike mature jeste mogućnost prijave na neograničen broj fakulteta, umesto da se na svakom polaže prijemni.

Radna grupa koja je radila na programu nacionalne mature poslala je nacrt radne verzije ministru prosvete Mladenu Šarčeviću, nakon čega sledi javna rasprava, a onda i finalna izrada tog dokumenta, koji mora da stigne na usvajanje pred Nacionalni prosvetni savet pre nove školske godine.