Autokefalnosti srpske crkve stečena je 1219. godine u Nikeji kada je Sveti Sava, tada jeromonah u činu arhimandrita kao raniji iguman studenički, posvećen za prvog arhiepiskopa svih srpskih i pomorskih zemalja, po odluci vizantijskog cara Teodora Prvog Laskarisa i blagoslovom patrijarha Manojla Haritopula Sarantena.

Taj dogadjaj predstavlja prekretnicu u istoriji srpskog naroda od presudnog značaja za dalje prosvećenje, uređenje društva i izgradjivanje kulturnog i duhovnog života Srba, istakla je u saopštenju Pošta Srbije.

Beta

Prigodno izdanje “800 godina autokefalnosti srpske crkve” sadrži poštanski blok sa perforiranom markom, koverat prvog dana (FDC) i prigodan žig. Motivi na bloku su manastir Žiča i Sveti Sava i detalj freske iz manastira Mileševa.loading...