Poslanici vladajuće većine na sednici održanoj pre nekoliko dana izneli su niz uvreda na račun sudije Apelacionog suda Miodraga Majića komentarišući slučajeve u kojim je sudio i nazivajući ga “američkim čovekom”, koji je “pustio iz zatvora “šiptarske teroriste”, ali i da je “oslobodio pedofila”.

U saopštenju, Forum Sudija Srbije naveo je da javnost treba da zna da su presude i sudske odluke proverljive kroz postupak žalbe, redovnih i vanrednih pravnih lekova, te da se zakonitost rada sudija proverava kroz te postupke pred drugostepenim sudovima.

– Zbog toga je neprimereno komentarisanje rada sudije kroz pojedine sudske predmete uz navodjenje imena stranaka koje su te sudije navodno oštetile, a sve u kontekstu lošeg pravosudja – navedeno je u saopštenju Foruma sudija Srbije.

Kako je istaknuto, na taj način se omalovažavaju sudije koje stručno i nepristrasno vrše sudijsku funkciju i podriva se ugled i nezavisnost pravosudja, a narodni poslanici direktno krše načela nezavisnosti sudstva i podele vlasti koja su proklamovana Ustavom.

– Sudija je nezavisan u postupanju i donošenju odluke, sudi i presudjuje na osnovu Ustava, zakona i drugih opštih akata, utvrdjenih medjunarodnih ugovora, opšteprihvaćenih pravila medjunarodnog prava – podseća se u saopštenju.

Dodaje se da su pojedini poslanici Skupštine Srbije takvim nastupom prekrišili osnovnu dužnost da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova.

Forum sudija Srbije ocenio je i da je pominjanje i kritikovanje sudija i tužilaca zbog udruživanja u strukovna i stručna udruženja tendenciozno i neprimereno, jer kako se podseća, Ustavom je zagarantovano pravo svakog gradjanina Srbije na slobodu izražavanja i udruživanja.

– Strukovna udruženja sudija doprinose povećanju efikasnosti, stručnosti, kvaliteta i boljeg položaja sudija i pravosudja, što u krajnjem vodi boljem i efikasnijem zadovoljenju interesa gradjana – navode iz te pravosudne organizacije.

Apelovali su na poslanike da se klone primerenih i nedozvoljenih diskusija i da poštuju kodeks ponašanja narodnih poslanika.