Komunalci pokupili peškire i opremu kojom su kupači "rezervisali" mesto na plaži!

 

Pripadnici Odeljenja komunalnog i saobraćajnog redarstva Makarske i Makarskog komunalca, uklonili su peškire i drugu opremu za plaže, kojima su kupači “rezervisali” mesto na delu plaže koja je pod koncesijom tog gradskog preduzeća.

Jučerašnjom akcijom je bio obuhvaćen deo plaže od poluostrva Sveti Petar do Cvitačke, a prikupljen je pun kamion peškira i drugih plažnih rekvizita kojima kupači pokušavaju da “rezervišu” svoje mesto na plaži.

Kako se navodi, taj problem zadnjih godina prisutan je u mnogobrojnim dalmatinskim opštinama i gradovima, pa su se mnogi odlučili na uvođenje zabrana, a prošle godine prva se na taj potez odlučila uprava Makarske.

Akcije uklanjanja peškira i drugih plažnih rekvizita, a na temelju naše Odluke o komunalnom redu, sprovodimo redovno tokom turističke sezone, a nedavno smo, u saradnji sa policijom i carinom imali i akciju suzbijanja nezakonite prodaje na plaži što je takođe veliki problem. Ovakve akcije ćemo sprovoditi dok god bude potrebno -rekao je zamenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

Šta mislite o odluci da se uklanjaju stvari kupača koji time “rezervišu” mesto na plaži?loading...