Nakon što su oni dovedeni u policijsku stanicu, oko 150 ljudi se okupilo, zauzelo zatvor i izvelo ih napolje.

Tu su ih polili zapaljivom supstancom i spalili njih i njihova kola.

Državna policija saopštila je da lokalne vlasti nisu sledile predviđenu proceduru za traženje pojačanja i pregovarača.

Slučajevi linčovanja su sve češći u centralnom Meksiku.