Sve te promene su u sklopu novog zakona o Komunalnoj miliciji koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, a osim promene imena zakon predviđa i veća ovlašćenja.

Između ostalog to su zaustavljanje vozila, korišćenje biber spreja kao mere prinude, pozivanje građana, traženje obaveštenja i spasilački poslovi.

Jedna od novina je i rad u civilu koji bi trebalo da omogući efikasnije rešavanje problema.

NOVI ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI: Zvaće se milicija, biće ih više i imaće NOVA OVLAŠĆENJA