Za sada je najproblematičnija Klebsiella pneumoniae, ali naučnici upozoravaju da bi i druge bakterije mogle postati rezistentne na lekove zbog načina na koji se ta vrsta organizma razmnožava.

Problematična Klebsiella pneumoniae

Klebsiella pneumoniae može obitavati u našim crevima, a da nam pritom ne stvara nikakve probleme. Međutim, ako nam oslabi imunitet ili ako smo ugroženog zdravlja, ona može uzrokovati upalu pluća, meningitis i druge upalne procese.

– Alarmantno je što su ove bakterije postale otporne na ključne antibiotike zadnje linije, karbapeneme – kaže doktorka Sofija Dejvid iz Instituta Sanger.

– Iz tog razloga je infekcija tom bakterijom povezana s visokom stopom smrtnosti. Naime, zabrinjavajuće je da smo samo u 2015. godini zabeležili 2000 smrtnih slučajeva uzrokovanih tim tipom bakterija, a njihov broj će, ako se ne preduzmu potrebne mere, zasigurno i dalje rasti – dodala je.

Broj smrtnih slučajeva u Europi zbog infekcije bakterijom K. pneumoniae otpornom na karbapeneme porastao je s 341 u 2007. na 2.094 u 2015. godini.

Širi se po bolnicama

Prema najnovijem istraživanju koje je analiziralo stanje u 244 bolnice od Irske do Izraela, bolnice su postale primarno mesto širenja infekcije K. pneumoniae otporne na antibiotike.

– Rezultati studije upućuju na to da su bolnice primarno mesto širenja infekcije, odnosno da bakterija prelazi s osobe na osobu prvenstveno unutar bolnica – rekla je Dejvid.

Problem je u načinu razmnožavanja

K. pneumoniae koja je otporna na lekove mogla bi preneti svoju rezistentnost i na druge vrste bakterija.

Naime, bakterije prilikom polnog odnosa, odnosno konjugacije koja podseća na polno razmnožavanje jer se prenosi genetski materijal, dele kratak niz genetskih informacija, plazmid.

Znanstvenici su u spomenutom istraživanju utvrdili da se informacija o otpornosti na lekove nalazi baš na tim plazmidima.

– Rezistentne bakterije imaju sposobnost brzog širenja kroz bakterijsku populaciju – rekla je Sofija Dejvid.

Što možemo napraviti?

Najbolji način da se spreči širenje infekcija bakterijama otpornim na lekove jeste prevencija.

– Verujemo da dobrom higijenom u bolnicama, koja uključuje i ranu identifikaciju i izolaciju pacijenata zaraženih ovim tipom bakterija, možemo odložiti i uspešno kontrolisati širenje tih patogena – smatra lekar Hajo Grundman sa Univerziteta Frajburg.loading...