OTVORENE NOVE DILEME: “Zašto je predsednica parlamenta uputila ‘Tijanin zakon’ Vladi Srbije?”

Maja Gojković
Beta

Transparentnost Srbija saopštila je da postoje brojne nedorečene informacije o "Tijaninom zakonu" kojim se traži uvođenje doživotnog zatvora za ubice i silovatelje dece i trudnica, ali i da je ostalo nejasno zašto je iz parlamenta taj nacrt upućen Vladi.

 

Transparentnost Srbija je navela da se svuda može pročitati da je predlog Fondacije “Tijana Jurić” za izmene Krivičnog zakonika kako bi se kazne povećale (sa sadašnjih maksimalnih 40 godina, na doživotnu kaznu zatvora) i ukinulo pravo na uslovni otpust, podržalo 158 hiljada građana.

Međutim, u toj organizaciji navode da niko ne može pouzdano da zaključi šta predlog predstavlja u formalnom smislu, jer upravo od forme dokumenta zavisi kakve su obaveze državnih organa.

U TS su naveli da je dilema nastala oko toga da li je u pitanju narodna incijativa ili peticija, jer je ključna razlika o odnosu državnih organa prema predlogu.

Peticiju državni organi ne moraju da razmatraju, za razliku od narodne inicijative.

Ukazali su da se na sajtu Fondacije govori o narodnoj inicijativi i da su svi rokovi za prikupljanje i proveru potpisa (bilo je potrebno 30.000 potpisa) ispunjeni u skladu sa zakonom i Ustavom, zbog čega mogu da zaključe da se pred Narodnom skupštinom našao predlog zakona, a ne tek ideja za razmatranje.

TS je istakla da su nove dileme otvorene onog trenutka kada je predsednica skupštine Maja Gojković pozvala vladu da sa nadležnim ministarstvom analizira predloženi nacrt i utvrdi predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i uputi ga parlamentu na usvajanje.

Ako bi bila u pitanju narodna inicijativa, predsednica Skupštine bi morala od Vlade da zatraži mišljenje o predlogu zakona, a ne da od Vlade traži da bilo šta fomuliše i da sama upućuje predlog. Naime, kad god zakon predloži neko drugi osim Vlade, Vladi se mora dati prilika da se o tome izjasni, saopštili su iz TS.

Dodali su da se iz saopštenja predsednice parlamenta jasno zaključuje da je podržala inicijativu, jer je izričito i bezuslovno pozvala vladu da predloži izmene Krivičnog zakonika.

Ako je tako, logično se nameće pitanje zašto Maja Gojković, kao narodna poslanica i diplomirana pravnica nije sama formulisala predlog za izmenu i dopunu Krivičnog zakonika, nego traži od Vlade i Ministarstva pravde – upitali su iz TS.

Transparentnost Srbija je ukazala da na ovom primeru možemo da se zapitamo koliko kao građani imamo na raspolaganju informacija o zakonodavnom postupku u slučajevima koji su znatno manje ili nisu uopšte medijski propraćeni.