OTVORENO PISMO O KOME SE PRIČA: Sindikat poručio ministarki pravde – Mi smo za vladavinu zakona, A VI?

Nela Kuburović
Beta

Sindikat zaposlenih u prvosudnim organima Srbije uputio je otvoreno pismo ministarki pravde Neli Kuburović u kom joj skreću pažnju na kršenje Zakona o državnim službenicima, odnosno da u većini pravosudnih organa veći broj nameštenika nezakonito obavlja poslove zapisničara, što može da proizvede i obaranje presuda.

 

Otvoreno pismo prenosimo u celosti:

Poštovana,

Skrećemo Vam pažnju na ozbiljno kršenje Zakona o državnim službenicima, kao i kršenje odredaba o postupku pred pravosudnim organima zbog prisustva neovlašćenih lica u tim postupcima, koje može da izazove veliku materijalnu štetu, pre svega, građanima, a šteta je već naneta nameštenicima.

Naime, kao što znate, Zakon o državnim službenicima pravi razliku između državnih službenika i nameštenika. Prema slovu zakona, državni službenici obavljaju poslove iz delokruga organa, dakle, složenije i bolje plaćene, a nameštenici obavljaju pomoćno-tehničke, odnosno sporedne poslove.

Zakon propisuje jedno, a u praksi se radi nešto drugo.

U većini pravosudnih organa, veći je broj daktilografa nameštenika koji nezakonito obavljaju poslove zapisničara nego zapisničara državnih službenika.

Na primer, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu od ukupno 25 daktilografa samo je pet zapisničara državnih službenika, po zakonu ovlašćenih za učešće u krivičnom postupku.

Međutim, i ostalih 20 daktilografa u statusu nameštenika suprotno zakonu učestvuju u krivičnom postupku, to jest sprovode dokazne radnje u tužilačkoj istrazi, sastavljaju zapisnike o saslušanju osumnjičenih, ispitivanju svedoka i oštećenih, neovlašćeno potpisuju te zapisnike, neovlašćeno upotrebljavaju pečat i svakodnevno neovlašćeno dežuraju sa zamenicima javnog tužioca.

Ukoliko bi advokati na tim saslušanjima zatražili rešenja prisutnih zapisničara, došli bi do saznanja da zapisnike vode neovlašćena lica, to jest nameštenici kao sporedni radnici. Vi znate da to može da proizvede veći broj žalbi, obaranje presuda, odlaganje ročišta, odnosno nemerljive posledice.

I zato Vas obaveštavam da će nameštenici ubuduće odbijati da učestvuju u tužilačkim i sudskim postupcima.

Oni ne žele da krše zakon i stvaraju dodatne troškove dajući osnov advokatima za žalbe. Nameštenici imaju dobru volju, hteli bi i hoće da rade, ali na to nemaju pravo. Jednostavno, zakon im to zabranjuje.

Mi smo za vladavinu zakona, a vi?

Predsednica Slađanka Milošević  

Sindikat zaposlenih u prvosudnim organima Srbijeloading...