Više od 5.000 izbeglica i migranata blokirano je danas na graničnom prelazu Idomeni u Grčkoj, na granici sa Makedonijom, saopštila je grčka policija.

 

Samo 150 izbeglica je iz Grčke ušlo u Makedoniju od četvrtka uveče, saopštile su grčke vlasti.

Oko 400 izbeglica je protestovalo jutros kod granice u Idomeniju (kod graničnog prelaza Đevđelija sa makedonske strane), apelujući na makedonske vlasti da otvore granicu.

Očajni migranti na ogradu podižu bebe i decu u invalidskim kolicima, kako bi naterali nadležne da otvore granične prelaze i puste ih da prođu.

 

Šefovi policija zemalja duž balkanske izbegličke rute dogovorili su se 18. februara o novim pravilima za prolazak i registraciju izbeglica, kao i da preko teritorije Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije mogu da prolaze samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja.

 

Generalni sekretar UN Ban Ki Mun osudio je ograničenja uvedena na granicama za izbeglice duž balkanske rute. On je rekao da te mere uvedene u regionu nisu u skladu s Konvencijom UN iz 1951. godine o izbeglicama.

 loading...