“OVO JE NAJVAŽNIJE DOSTIGNUĆE”: I pored protivljenja Srbije KOSOVO PRIMLJENO u još jednu međunarodnu organizaciju

"Ovo je najvažnije dostignuće, jer nas članstvo u INTOSAI čini ravnopravnim partnerima i donosiocima odluka na međunarodnom nivou".

pixabay.con

Nacionalna kancelarija Kosova za reviziju je saopštila da je postala punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).

“Ovo je najvažnije dostignuće, jer nas članstvo u INTOSAI čini ravnopravnim partnerima i donosiocima odluka na međunarodnom nivou”, rekao je danas novinarima generalni revizor Kosova, Besnik Osmani.

Odluka o punopravnom članstvu stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Nacionalna kancelarija Kosova za reviziju je zahtev za članstvo podnela 8. maja 2018.

INTOSAI je nezavisna, profesionalna i nepolitička organizacija. To je kao krovna organizacija za revizorsku zajednicu javnog sektora i ima konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija (ECOSOC).

Nacionalna revizorska kancelarija je nezavisna institucija koja vrši obaveznu reviziju regularnosti Budžeta Vlade Kosova i svih budžetskih organizacija koje se finansiraju putem zakona o godišnjem budžetu, a obavlja i reviziju preduzeća u javnom vlasništvu.