Razmatrajući apelaciju Kluba Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske za ocenu ustavnosti člana 11. stava 2. Ustava Republike Srpske, Ustavni sud BiH ocenio je da takva norma ne može više da postoji u Ustavu RS.

Predsednik Ustavnog suda BiH Zlatko Knežević izjavio je za Radio-televiziju RS da institucije Republike Srpske imaju rok od tri meseca da izbrišu tu odredbu koja je današnjom odlukom Ustavnog suda praktično prestala i da postoji.