U saopštenju Vlade je navedeno da će, po “švajcarskom modelu”, penzije počev od 1. januara 2020. godine biti usklađivane “u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta rasta potrošačkih cena i polovine procenta rasta zarada, bez poreza i doprinosa”.

Penzije će se usklađivati na osnovu podataka “organa nadležnog za poslove statistike” o kretanju prosečne zarade i kretanju potrošačkih cena za prethodnih 12 meseci, počev od  juna prethodne kalendarske godine.