Životni stil Mekene Klark mogao bi odlično da sumira pisani rad koji je svom profesoru poslala poptuno pijana.

 

Mekenin “pijani rad” glasio je ovako: 

“Da li bi ljubljenje u vozu trebalo da bude legalno ili ne? Trebalo bi jer je romantično.

Profesore Grems, moje ime je Mekena. Popila sam “Doktor Pepers” i dobro sam. Vaš zadatak je previše težak. Ne mogu trenutno da napišem rad. Ipak, sada sam bolje, jer se dejstvo “Doktor Pepersa” istrošilo.

Trenutno razmišljam o zadatku koji ste mi zadali. Zakonom je zabranjeno ljubiti se u vozovima jer taj čin predstavlja kršenje bezbednosnih pravila.

Ako se ljubite u vozu, morate da shvatite da bi to moglo da bude opasno. Ako se mašinovođa ljubi, ko bi upravljao vozom? Nema na čemu.

S ljubavlju,

Mekene”loading...