Podatak koji zabrinjava: U Srbiji sva ozbiljna krivična dela počine deca

deca
pixabay.com

Među počiniocima dominiraju dečaci iz siromašnih porodica i marginalizovanih društvenih grupa.

 

U 2016. godini više od 400 dece mlađe od 14 godina počinila su neko od krivičnih dela.

Najviše maloletnih delinkvenata živi u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Subotici i Kikindi.

Među počiniocima dominiraju dečaci iz siromašnih porodica i marginalizovanih društvenih grupa, piše B92.net.

Mlađi od 14 godina, koji nisu krivično odgovorni, godišnje počine od 1000 do 1500 krivičnih dela. Za stručnjake, broj dela maloletnika nije veći nego što ih je bilo prethodnih godina, ali je priroda krivičnih dela drastično ozbiljnija.

Porodice najčešće postavljaju model ponašanja. Ima roditelja koji zanemaruju svoju decu ali i onih koji ih koriste za izvršavanje krivičnih dela.

Ponekad i nesuglasice, svađe i loši odnosi u porodici mogu da se odraze na delinkventno ponašanje deteta, a nekada dete povuče i loša vršnjačka grupa.

Više o ovome pročitajte ovde.