Predviđa se policijska akcija u četiri faze – tokom predizbornog perioda, tokom izborne kampanje, na dana izbora i posle njih, kada se predviđa “transport osetljivog (glasačkog) materijala pod okriljem Policije Kosova”, kaže se u saopštenju.

Uz angažovanje “dovoljnog broja policajaca različitog profila” iz “različitih jedinica”, Kosovska policija je imenovala policijske koordinatore s Centralnom izbornom komisijom i drugim institucijama u izbornom procesu.

U saopštenju se ukazuje da će “u tesnoj koordinaciji i saradnji s Državnim tužilaštvom Policija Kosova preduzeti mere za pokretanje i krivično gonjenje bilo kojeg dela protiv prava glasa” i preduzimaće radnje protiv “svakog ko krši zakone koji regulišu ili sankcionišu nezakonito sprovođenje slobodnih i demokratskih izbora”.

Policija Kosova je pozvala građane da sarađuju i da eventualne nezakonitosti prijave na telefone 192 i 038 550 999 ili u policijskoj stanici.