PORAŽAVAJUĆA STATISTIKA: Beograd je noćas osvanuo na najcrnjoj mogućoj listi (FOTO)

Prema podacima portala Air visual, Beograd ovog jutra (6.55) ima drugi najzagađeniji vazduh na svetu, odmah iza Dake (Bangladeš).

Beograd Nebo
Dnevno.rs

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh je ovog jutra (6.00) u Beogradu ponovo jako zagađen, a merne stanice u Obrenovcu (112 mikrograma po metru kubnom PM 10 čestica), u Omladinskih brigada (115) na Starom gradu (102) i Mostaru očitavaju najveće zagađenje (102).

Beograd, međutim, nije i najzagađeniji grad u Srbiji, ispred njega su Smederevo (148) i Užice (122).

Prema skali Beoeka, vazduh u Beogradu je zagađen, što znači da se zdravstvene tegobe mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba.

Preporuka za osetljive grupe je da izbegavaju naporne aktivnosti u spoljašnjoj sredini, a za ostale u populaciji da skrate dužinu i smanje intenzitet napornih aktivnosti.

PM-10 čestice mogu biti različitog sastava, a zajednička im je samo veličina. One su smeša dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale.

Udisanje PM-10 čestica može da dovede do apsorpcije otrovnih materija u krvi (na primer, cinka), do alergijskih reakcija, bakterijskih i gljivičnih infekcija, fibroze, respiratornih problema.

Hirurške maske nisu od pomoći u borbi protiv PM-10 čestica, ali nano-maske jesu.