PORAŽAVAJUĆI PODACI: Bubice na fakultetima ozbiljno degradiraju znanje

Kako je prošlo više od 17 godina od kako su se prve bubice za ispit pojavile na fakultetima danas dolazimo do poražavajućih činjeničnih stanja.

Fakultet
Pixabay.com

Studenti čim osete problem više se ni malo ne trude već momentalno posežu za bubicama, a ukoliko problem polaganja ispita jeste nešto zahtevniji tu su naravno i kamere za ispite.

Visoko obrazovanje je pretrpelo ogromne transformacije u poslednjih pet decenija. Studenti su sve manje zainteresovani za visoko obrazovanje pošto imaju puno drugih alternativa za studiranje, a u mnogome pomaže digitalizacija ge ljudi dolaze do odlično plaćenih poslova koje su naučili uz sopstvene napore tj. samouki.

Danas se sve povezuje sa materijalizmom pa tako i obrazovanje

Visoko obrazovanje prepliće svoj kulturni put sa globalizacijom i u svim sferama prihvatanjem digitalnih tehnologija, to nikako nije loše ako je pod kontrolisanim uslovima i u cilju napretka. Strategije visokog obrazovanja posebno na privatnim fakultetima kako u svetu tako i kod nas usko su povezane sa materijalizmom.

Premda koliko možemo i konstatovati da ulaganje u obrazovanje zavisi i od samog razvoja zemlje i koliko su obrazovne usluge materijalno dostupne. Tako dolazimo da su zanemareni osnovni kriterijumi fiziološki, psihološki, kulturni a kao proizvod dobijamo loš pedagoški razvoj pojedinca.

Tako u celu priču dodamo i masovno korištenje bubice za ispit kao i kamere za ispit čorba je kompletna.

Gde sve ovo vodi?

Puno je raĎeno razno raznih anketa naravno neke su optimistične neke su pesimistične ali realnost razvoja celokupne situacije je prilično siva. To možemo videti kroz period degradacije znanja, onda možemo videti kroz neusklaĎenost prosvetnih planova sa sadašnjicom.

Jedan od najjačih utisaka jeste tekst srednjoškolaca gde se oni hvale kako polažu testove na bubice za ispite. Takav kadar koji je naučio još u ranoj fazi školovanja služiti se sa bubicama nikako ali nikako ne može a da istu tu opremu ne upotrebi u kasnijem visokom obrazovanju.

Čija je zasluga ovakvo stanje

Na ovo pitanje ima sigurno jasan odgovor i to bez mnogo sumnje. Svu odgovornost na sebe moraju preuzeti visoko školski profesori i dekani fakulteta. Oni nisu ništa preduzimali kako bi se vremenom ova pojava smanjila i dovela na slučajan uzorak. Jako je katastrofalno da vi danas ukoliko posedujete bubice za ispit možete polagati ispite na stomatološkom ili medicinskom fakultetu.

Svi su tu skloni osuđivanju studenata, ali oni su tu ponajmanje krivi, njima je neko omogućio da koriste svakojake naprave samim tim što ih nije sprečio, iako je znao da će studenti sigurno ići linijom manjeg otpora, što je negde i logičan sled dogadjaja.

Realno govoreći mnogi od tih profesora pokušavaju usmenim ispitivanjem ili nekim psihološkim trikovima studente sprečiti u korištenju bubica ali to je definitivno pogrešan put, pošto vidimo kako se situacija razvila do kojih dimenzija.

Protiv tehnoloških manipulacija definitivno se morate boriti tehnološkim rešenjima, svaki drugi vid borbe je unapred izgubljen.

Bez jasnih odgovornosti

Samo nekoliko fakulteta u Srbiji je napravilo strogu kaznenu politiku ukoliko uhvate studenta sa bubicom. Te kazne su se ogledale u zabrani izlaska na plaganje ispita jednom ili nekoliko rokova, ali i to je besmisleno a evo i zašto.

Studenti ukoliko koriste nevidljive bubice za ispite i savremenu tehnološku opremu imaju jako malu šansu da budu otkriveni. Samim tim oni će sigurno radi uspeha i lagodnijeg života da posegnu za takvom vrstom opreme, pošto već znaju da su mnogi pre njih sa odredjenim modelom bubice prošli super i naravno da će i oni poći utabanim putem.