POSTANITE UPRAVNIK ZGRADE: Rok za prijave ISTIČE USKORO, a svi koji prođu obuku dobiće LICENCU!

Zgrada Terasa
Pixabay.com

Svi koji žele da postanu profesionalni upravnici zgrada mogu se prijaviti za obuku a zatim i položoti ispit kako bi stekli odgovarajuću licencu.

 

Obuku organizuje Privredna komora Srbije (PKS)  a trajaće od 25. maja do 9. juna  sa ukupno 50 školskih časova.

Budući profesionalni upravnici stambenih zgrada moraju imati završenu bar srednju četvorogodišnju školu, a posle obuke položen ispit i licencu koja će biti upisana u poseban registar koji vodi PKS.

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja, kao i uslovima za sticanje i oduzimanje licence i sadržini registra profesionalnih upravnika stambenih zgrada primenjuje se od 6. maja 2017. godine.

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem osobe koja ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi tim poslovima ako ima najmanje jednu osobu zaposlenu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisanu u registar profesionalnih upravnika koji vodi PKS.

PKS je nadležna i da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera zbog tih povreda.loading...