PRESEDAN U HRVATSKOJ: Najpoznatija knjiga o Holokaustu isključena iz lektire

Novi plan i program hrvatskog jezika za osnovne i srednje škole izaziva poslednjih dana brojne kritike u stručnoj javnosti, najviše zbog izostavljanja sa spiska lektire mnogih savremenih dela, imeđu ostalih i "Dnevnika Ane Frank".

Ana Frank
Beta/Kolaž

U jeku rasprave treba li se, kao i ranijih godina, uz obaveznu lektiru sastaviti i širi, neobavezni spisak dela, na internetu se pojavila peticija kojom se traži da se zapisi jevrejske devojčice iz Drugog svetskog rata uvrste u obaveznu lektiru.

Dosad je “Dnevnik Ane Frank” bio deo šireg, neobaveznog spiska dela za lektiru za 8. razred. Novi kurikulum hrvatskog jezika popisuje, međutim, samo obavezan deo lektire, dok šireg, neobaveznog popisa nema, već je ostavljen na izbor učiteljima.

– “Dnevnik Ane Frank” je nestao s popisa školske lektire. Ne znamo zašto je nestao, ali znamo da je ovo delo izuzetno važno za razumevanje koliko daleko može ići ljudsko zlo u jednom mračnom vremenu. Smatramo da holokaust nije tema koja se sme preskočiti u nastavi hrvatskog jezika – navodi se u peticiji kojom se traži da to delo bude uvršeteno u obaveznu lektiru.

U dva dana peticije prikupljeno je nešto manje od 3.000 potpisa.

Javno se oglasila i ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek koja je novinarima rekla da njeno ministarstvo nije učestvovalo u izboru lektire, ali je navela da je “Dnevnik Ane Frank”, uz još neka druga, delo koje treba da pročita svako dete.

U Ministarstvu obrazovanja objašnjavaju da u javnoj raspravi o kurikulumu hrvatskog jezika nije predloženo da “Dnevnik Ane Frank” bude deo obavezne lektire, ali da profesori mogu da je ponude učenicima, jer nastavnik samostalno bira koja će savremena dela ponuditi.

Suočena s brojinim kritikama zbog spornog popisa, posebno zbog izostanka brojnih dela savremenih hrvatskih i svetskih autora, ministrka obrazovanja Blaženka Divjak najavila je danas na Fejsbuku da će uvažiti kritike, pa će nastavnicima biti upućen anketni listić. Uz njihovih odgovora biće kreiran popis savremenih dela za širi popis lektire koji će potom biti objavljen kao preporuke za čitanje, ali neće biti obavezan da bi se sačuvala autonomija nastavnika.