Presude donete u 45 predmeta: Čak 2.128 građana TUŽILO JE SRBIJU Evropskom sudu

Evropski sud za ljudska prava je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 puta više nego 2017.

sudjenje
Pixabay.com

Gledano po glavi stanovnika, građani Crne Gore, Srbije i BiH su među onima koji su se u 2018. godini najviše žalili Sudu u Strazburu. Najmanje tužbi u istom periodu stiglo je iz Velike Britanije, Danske, Nemačke i Irske.

U godišnjem izveštaju Evropskog suda za ljudska prava navodi se da je u slučaju prijava iz Srbije njih 1.224 prošle godine nije prihvaćeno, odnosno da je odbačeno, a da su presude su donete u 45 predmeta. 

Neki od 45 predmeta objedinjeni su jednom presudom, tako da je po tužbama iz Srbije u Strazburu tokom 2018. godine izrečeno ukupno 13 presuda, od kojih je u 12 slučajeva ustanovljen najmanje jedan prekršaj Konvencije o ljudskim pravima. 

Najviše presuda doneto je po tužbama iz Ruske Federacije (238), Turske (140) i Ukrajine (86).

Pravo na pošteno suđenje, zabrana torture i nehumanog tretmana kao i pravo na slobodu i bezbednost predstavljaju tri oblasti u kojim je Sud u Strazburu najčešće nalazio povredu prava tokom 2018. godine.

Poslednji izveštaj Evropskog suda za ljudska prava ukazuje da je ukupan broj novopodnetih predmata u 2018. godine pao za 32 procenta u odnosu na prethodnu godinu, sa 63.350 na 43.100.

To se objašava smanjenim brojem tužbi podnetih prvenstveno iz Turske, Rumunije i Mađarske.

Sud za ljudska prava u Strazburu je od 1959. godine (kada je osnovan) do 2018. godine doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljni prekršaji odnosili su se zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procedura. 

Trenutno se pred Sudom u Strazburu nalaze 1.793 tužbe iz Srbije, što Srbiju svrstava među deset evropskih država s najvećim brojem ”slučajeva na čekanju”.