PRIČA STARA VEKOVIMA: Zašto OVAJ PASOŠ imaju samo TRI OSOBE na čitavoj planeti?

malteški red
Wikipedia

Sa samo tri izdata primerka, Malteški red vitezova ima svakako najređi pasoš na svetu.

 

Ovaj pasoš poseduju samo najviši oficiri ovog reda: jedan za Velikog Majstora, njegovog zamenika i kancelara ovog reda, dok ostali članovi koriste dokumenta koja im je izdala njihova matična država.

Otkako je ovaj viteški red izgubio ostrvo Maltu davne 1800. godine, ograničen je na dva poseda u Rimu, odakle izdaje sopstvene poštanske marke, ima svoju valutu i pasoš.

 

Veliki Majstor reda služi kao kao podrška vatikanskoj diplomatskoj aktivnosti, u međunarodnim odnosima, procesima prilikom podnošenja peticija, u predlaganju amandmana.

Trenutno, ovaj katolički red, zvanično Suvereni vojni bolnički red Svetog Jovana Jerusalimskog od Rodosa i od Malte, sastoji od 13500 vitezova, dama i sveštenika, kao i 80000 stalnih volontera i 25000 zaposlenih. Funkcioniše kao dobrotvorna organizacija i nudi medicinsku pomoć širom sveta.

Malteški red vitezova je diplomatski povezan sa 106 zemalja, uključujući Španiju, Rusiju i Ameriku.

Pet NEVEROVATNIH činjenica o LEGIJI STRANACA: Kako zapravo žive SAVREMENI LEGIONARI?

Međutim, zemlje koje ne prihvataju pasoše ovog reda uključuju i Veliku Britaniju, SAD i Novi Zeland.

Sadašnji Veliki Majstor je ser Metju Festing, tek drugi po redu Englez koji je uzeo ovu ulogu od 1259. godine.

Diplomatski odnosi Srbije i Malteškog reda uspostavljeni su sredinom 19. veka. Za vreme rata 1885. između Kraljevine Srbije i Kneževine Bugarske, Malteški red je donirao srpskim železnicama sanitetski voz od 10 kola, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Niš.

Dolaskom komunista na vlast Jugoslavije, nakon Drugog svetskog rata, diplomatski odnosi se prekidaju.

Ponovni diplomatski odnosi uspostavljeni su 1. maja 2001. godine.