Taj zahtev mogu podneti putnici na koje glasi ugovor u roku od 45 dana.

Obrazac za prijavu koji se nalazi na sajtu YUTA potrebno je popuniti, poslati elektronski, ali i odšampati i potpisati.

Uz taj obrazac potrebno je podneti i original primerka potpisanog ugovora o putovanju, potvrdu – priznanicu o uplati ukupne cene ili dela putovanja, odnosno original dokaza o uplati i garanciju putovanja dobijenu od Agencije.

Putnici zahtev mogu poslati poštom na poštanski fah 149, 21101 Novi Sad ili ga popuniti i predati u poslovnicama DDOR-a Novi Sad.

Informacije o podnošenju zahteva moguće je dobiti u korisničkom centru DDOR-a Novi Sad na telefone 0800 303 301 i 021 480 2222.