Važna arheološka otkrića još jednom su usporila radove na izgradni Koridora 10. Prema rečima arheoloških stručnjaka, istraživanja će trajati mesec dana a potom će drevne građevine ponovo zatrpati zemlja.

 

Na delu od Bele Palanke ka Pirotu, kod sela Staničenje, građevinske mašine naišle su na još jednu ranohrišćansku baziliku.

Na ovom delu Koridora 10 putare su zamenili arheolozi. Radovi su prestali kada su mašine naišle na zidove još jedne rimske bazilike za koju se pretpostavlja da je iz perioda od 4. do 6. veka.

– Jedan deo, manji, je ispod izgrađenog puta, još ne znamo dimenzije, došli smo do 19 metara, još se pružaju zidovi – kaže Toni Čerškov, arheolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš.

– Posebno je značajno ulaz na južnoj strani sa monumentalnim stepenistem i kripta kosturnica – kaže Goran Ilijić, arheolog iz Beograda.

Iz Koridora Srbije saopštavaju da ovo arheološko nalazište pre početka radova na izgradnji auto-puta nije bilo na spisku registrovanih lokaliteta predviđenih za istraživanje. Dinamika radova, kažu, prilagođena je novonastalim okolnostima i neće biti produženja roka.

Ispod savremenog koridora, koji se na nekim mestima, poklapa sa rimskim putem iz 2. i 3. veka, ostalo je još zanimljivih tragova tadašnje civilizacije. Jedan od važnijih je ranohrišćanska bazlika kod Crvene reke iz doba antičke remisijane.

– Sve je moralo da bude zatrpano, nije bilo dobre volje, nismo ništa uspeli da spasimo – kaže Ćerškov.

Kada arheolozi završe istraživanje, u narednih mesec dana, mašine se vraćaju na trasu, a još jedan trag istorije ostaće pod zemljom. Kao i na istočnom, i na južnom kraku koridora 10 bilo je zanimljivih arheoloških nalazišta. Međutim, ništa od toga nije prezentovano javnosti.