REFORMA DRŽAVNE SLUŽBE: Dugo se čekala, nadležni najavljuju da će POSAO dobijati samo OVI LJUDI

Usvajanjem više zakona u okviru reforme javne uprave, menjaju se uslovi pod kojima neko može da postane javni službenik centralnog ili lokalnog nivoa. I dok država tek počinje da primenjuje nova pravila, privatni sektor to uveliko čini. Precizno su određeni kriterijumi za zapošljavanje, jer na tome insistira Evropska unija koja reformu finansijski pomaže.

Posao Olovka
Pixabay.com

U državnu službu moći će samo stručni ljudi. To je zacrtano Reformom državne uprave u kojoj piše i da zapošljavanje mora biti isključivo objektivno i transparentno.

U vladinoj Službi za upravljanje kadrovima tvrde da proveravaju da li je kandidat spreman da uči i da se digitalno opismenjava. Intervju sa komisijom poslednja je faza selekcije.

“Cilj uvođenja okvira kompetencija je da da odgovor na pitanje – šta državni službenik treba da zna i da ume da radi, kako bi efikasno obavljao poslove radnog mesta”, istakla je Dragana Janković, pomoćnica direktora SUK, sektor za odabir i razvoj kadrova.

Sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, organizuju se obuke o zapošljavanju i sprovođenju konkursa prema kompetencijama.

Pravni okvir za stvaranje profesionalizovane i depolitizovane je tu. Sada treba da zaživi stručno usavršavanje, a na osnovu toga, državnim službenicima, i karijerni razvoj.

“Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koji su u nadležnosti tog organa isporučuje brže, efikasnije i u perspektivi omogućava bolji kvalitet života svakog građanina”, ocenila je Jankovićeva.

Projekat koji je omogućio obuke brojnih lokalnih administracije, u dva navrata finansiran je iz kasa Evropske unije i Saveta Evrope – prvo dva miliona evra, tokom 2016. i 2017. godine, a potom je trogodišnji projekat uloženo dvostruko više.

“Ti ljudi moraju da budu kompetentni i moraju imati poverenje građana, a građani moraju da budu sigurni da će ljudi koje sreću u gradskoj kući ili u kancelarijama uprave znati šta rade i gde idu, u skladu sa ambicijama ove zemlje koja želi da postane članica EU, pored toga što je država članica Saveta Evrope”, istakao je Tobias Flesenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.

Osim novčano, Evropska unija pomaže reformu državne uprave promovisanjem sistema u kojem državni službenik mora da bude kompetentan, ali i pružajući stručnu pomoć u okviru programa SIGMA u kojem deluje zajedno sa OEBS-om.loading...