Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić smatra da je deo Odluke o javnom linijskom prevozu putnika koji je juče usvojila Skupština Beograda, a koji dopušta kontrolorima da izdaju prekršajne naloge putnicima bez karte, neustavan i nezakonit.

 

Šabić je povodom toga uputio pisma gradonačelniku i Skupštini grada Beograda. On se, pre svega, osvrnuo na delove odluke koji predviđaju da kontrolori u gradskom prevozu i bez prisustva policije, odnosno komunalne policije, mogu vršiti obradu podataka o ličnosti, odnosno utvrđivati identitete građana, te da su građani dužni da im te podatke daju.

S tim u vezi, poverenik je podsetio da Ustav Republike Srbije, u članu 42 jemči zaštitu podataka o ličnosti. Njime je određeno da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuje zakonom. I odlukom Ustavnog suda Srbije sa sednice od 30. maja 2012. godine potvrđeno je da podzakonski akti ne mogu biti valjan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti. Shodno navedenom i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa da je obrada podataka o ličnosti dozvoljena ako se zasniva na nekoj zakonskoj odredbi ili na pristanku lica o čijim se podacima radi.

Odluka Skupštine grada je, razume se, akt podzakonske snage, pa ne može predstavljati osnov ni za “pravo” kontrolora da utvrđuje identitet, odnosno obrađuje podatke o identitetu građana, ni za obavezu građana da im te podatke daju.

Poverenik je, ne dovodeći u pitanje značaj uređenja naplate javnog prevoza, skrenuo pažnju da se to može i mora činiti isključivo u granicama koje utvrđuju Ustav i zakoni, a da navedena odluka, u delu u kome se odnosi na obradu podataka o ličnosti, očito izlati iz tih okvira, pa je neustavna i nezakonita.

IZBEĆI NEŽELJENE REAKCIJE GRAĐANA

Poverenik očekuje da se nadležni organi Grada Beograda suzdrže od sprovođenja takve odluke, kako bi se izbegle moguće i neželjene reakcije građana, i kako ne bi bilo potrebe da preduzima druge korake u skladu sa ovlašćenjima poverenika.loading...