SADA I ZVANIČNO: Senat Univerziteta u Beogradu PONIŠTIO DOKTORAT Siniše Malog

Senat Univerziteta u Beogradu poništio je danas doktorat ministra finansija Siniše Malog.

Siniša Mali
Beta

Senat je na današnjoj sednici jednoglasno poništio diplomu.

Za potvrdu odluke Odbora za profesionalnu etiku glasala su 32 prisutna člana Senata, protiv i uzdržanih nije bilo, niti je bilo ko želeo dodatno da pojasni odluku.

Odluka je konačna, a Siniša Mali može da pokrene postupak protiv te odluke pred nadležnim sudom.

Senat je doneo odluku o izboru u zvanje gostujućeg profesora Univerziteta u Beogradu Đorđa Jakovljevića, profesora Instituta celularne medicine Fakulteta medicinskih nauka na Njukasl Univerzitetu u Velikoj Britaniji.